Στατιστική Επιλογή από Σημαντικούς Υποχώρους για Εύρεση Εκτόπων

Müller, Emmanuel Alexander; Schiffer, Matthias; Seidl, Thomas

(2011)
Contribution to a conference proceedings

In: Proc. Hellenic Data Management Symposium (HDMS 2011), Athens, Greece

Identifier