Στατιστική Επιλογή από Σημαντικούς Υποχώρους για Εύρεση Εκτόπων

Müller, Emmanuel Alexander; Schiffer, Matthias; Seidl, Thomas

(2011)
Beitrag zu einem Tagungsband

In: Proc. Hellenic Data Management Symposium (HDMS 2011), Athens, Greece

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Informatik 9 (Process and Data Science) [122510]
  • Fachgruppe Informatik [120000]

Identifikationsnummern